Program klubových večerů na období 2020/2021

Tancujeme každé pondělí od 7. 9. 2020 od 19h. do 21h. (v případě dostatečného zájmu do 22h). Výjimky budou včas upřesněny.

V září se tančí od 19 do 21 hodin v jednom velkém bloku kombinace MS, Plus, případně A1/A2 (dle možností a požadavků přítomných).

Podle množství zájemců se v průběhu září vyhodnotí šance pořádat výukový kurs pro začátečníky (tzv. přípravku). Přípravka pak probíhá od 5. 10. od 20 do 21 hodin.
Zbývající dva hodinové bloky jsou věnovány klubovému tancování (1: Plus/A1/A2, 2:Mainstream).

Poslední možnost "nastoupení" do přípravky bude 12. 10. 2018. Později už nebude možné další nové začátečníky do rozjeté přípravky zařadit.

Na zajištění programu se podílejí kluboví calleři s případnými hosty.

OZNÁMENÍ

Vedení a členové CRAZY DANCERS SDC Praha s radostí oznamují, že

od 7. září 2020 se obnovují pravidelné taneční večery.