OK Sparta Praha Logo GigaSport

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha

ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA   VÝSLEDKY   PROTOKOL  

ROZPIS

9. závod Gigasport Cupu v kat.DH-12 až DH 35-L
závod systému HSH Ranking (koeficient 1,00)
závod Pražského žebříčku a žebříčku Stč. oblasti v kat. DH-12 až DH-20
závod veteránského žebříčku DH 35-L, 45-L, 55-L, 65-L a 75-L
veřejný závod pro kat. D-10, H-10 a liniový závod D -10L, H-10L
veřejný závod na náborových tratích

Datum 9. října 2005 (neděle)
Místo Stará Huť, okr. Příbram
Pořadatel OK SPARTA Praha (SCP)
Klasifikace závodu
  • závod jednotlivců na kratší klasické trati (zkráceno o ~25%) v soutěžních kategoriích dle SŘ pražské oblasti
  • veřejný a náborový závod
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21-L/K, 35-L/K, 45-L/K, 55-L, 65-L, 75-L
DH-10L - liniová trať
N2 - náborová trať
T6, T9 - tréninkové tratě

Nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému HSH Ranking.
Podkategorie H21-L a D21-L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení.
Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii 21-L i nad uvedený počet.
Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOB. Bude použit elektronický systém ražení SPORTident (SI).
Pořadatelé
ředitel závodu Petr Bašus
hlavní rozhodčí Ing. Tomáš Podivínský
stavitel tratí Jan Mrázek
Přihlášky do 3. října 2005 (pondělí), rozhodující je datum doručení přihlášky.

E-mail: zdenek@precek.cz, písemně nebo telefonicky jen výjimečně na adresu: Ing. Zdeněk Přeček, Augustinova 2064/14, 148 00 Praha 4,
SMS: +420732859117; fax: 272933044 (po telefonické dohodě na stejném čísle).
Poštovní zásilky neposílejte doporučeně!

Přihlášky doručené po termínu budou přijímány pouze za zvýšený vklad dle možností pořadatele, pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit pozdě došlé přihlášky bez dalšího upozornění.

Přihláška musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOB, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny neveřejných kategorií.

Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply". Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška 'zkratka oddílu'".

Přihlášku za celý oddíl zasílejte výhradně v povinném formátu ČSOB (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT). Doporučuje se využít automat pro generování přihlášek, který lze nalézt na <http://www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty.php>. Přihlášky ve formátu DOC, RTF, XLS, apod. jsou nepřípustné a budou vráceny odesilateli k přepracování!

Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH-10, DH-10L a náborových tratí, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.
Vklady Budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl:
  základní zvýšený
DH-10, DH-10L, N2, T6, T9 30 Kč 30 Kč
DH-12 až DH-14 30 Kč 40 Kč
DH-16 až DH 75- 50 Kč 80 Kč
Půjčovné čipu SI: 20 Kč*
*) platí pro členy registrované v ČSOB, u ostatních bude vybírána záloha 700 Kč
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 5 Kč dle možností pořadatele.
Prezentace Stará Huť (okr. Příbram), od 9.00 hod. do 10.30 hod. v tělocvičně místní ZŠ
Shromaždiště Areál ZŠ Stará Huť, kryté shromaždiště pro omezený počet účastníků v tělocvičně.
Start 00 = 11.00 hod.
Mapa Černé jedle, měřítko 1:15 000, ekvidistance 5 m, stav jaro 2005, mapa nebude vodovzdorně upravená, rozměry A4.
Terén Rovinatý, s porostovými detaily, hustá síť komunikací, řada terénních detailů (kupky, prohlubně, jámy), v S části pozůstatky bývalé vojenské základny.
Shromaždiště - start 1800 m, modro-bílé fáborky
Cíl - shromaždiště 1500 m, červeno-bílé fáborky, později po stejné cestě jako na start
Doprava Vlakem ČD
Praha-hl 7.57, Vršovice 8.02, Braník 8.20, Stará Huť 9.42
Praha-hl. 9.03, Vršovice 9.08, Braník 9.19, Stará Huť 10.52
Autobusem
v 8:40 ze Smíchova, stanoviště č.6 "Na Knížecí".
Parkování autobusy – na vyhrazeném parkovišti v obci dle pokynů pořadatele.
osobní auta / 20,- Kč – v obci dle pokynů pořadatele.
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na adrese www.scp.dtg.cz/novinky
V Praze, dne 1. září 2005 Petr Bašus v.r. – ředitel závodu


vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček