OK Sparta Praha

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha


AKTUALITY   ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA-SO   STARTOVKA-NE   VÝSLEDKY-SO   VÝSLEDKY-SO   PROTOKOL  

Pokyny pro závodníky

Závod Pražského žebříčku a Středočeského žebříčku na krátké trati
Náhradní závod oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti na krátké trati
v kategoriích H12 a H14
Závody veteránského žebříčku pro Prahu a Středočeskou oblast na krátké a klasické trati
Přebor Prahy a Středočeské oblasti na klasické trati
Závody systému Ranking s koeficientem 1,00
top servis

Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt OK Sparta Praha
Datum Sobota 21. 4. 2007 - krátká trať Neděle 22. 4. 2007 - klasická trať
Centrum Březina (okres Rokycany) - areál bývalého lesnického učiliště.
K příjezdu využijte dálnici D5, exity 50 a 62 dále pak přes Osek či Volduchy.
Parkování Osobní automobily (parkovné 20,- Kč/den) na polní silnici mezi obcemi Bezděkov-Březina. Jednosměrný provoz pouze ve směru od Březiny do Bezděkova! Parkujte dle pokynů pořadatelů. Vzdálenost od centra závodů 200-1000m.
Autobusy přímo na r.k. 232 u areálu učiliště. (parkovné 0,- Kč/den). Platí přísný zákaz parkování v obci a v areálu lesnického učiliště! Neuposlechnutí zákazu je důvodem k diskvalifikaci.
Prezentace V centru na oba dva dny od 8:30 do 10:30 V centru od 8:00 do 9:30
Kategorie D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75
Kategorie D21L a H21L mají kapacitu 90 závodníků, způsob jejich obsazování se řídí soutěžním řádem Rankingu, nadpočetní závodníci kategorie -L- budou přeřazeni do kategorie -K-.
D10L, H10L, HDR (fáborková trať, doprovod povolen pouze v kategorii -HDR-)
P ( příchozí, lehká trať cca 3km) a T (trénink, 6 km)
Dohlášky a změny Na prezentaci. Do tréninkových (P a T) a náborových (HDR, DH10, DH10L) kategorií bez přirážky (30,- Kč). Do soutěžních kategorií se lze dohlásit pouze podle možností pořadatele za zvýšený vklad: žactvo 60,- a ostatní 100,- Kč. Změna jména v rámci kategorie 5,- Kč.
Start Intervalový, 00 = 11:00
vzdálenost z centra 1200 m, značeno modrobílými fáborky
Intervalový, 00 = 10:00
vzdálenost z centra 1200 m, značeno modrobílými fáborky
Popisy kontrol V centru závodů formou samoobsluhy.
Cíl V centru závodů. Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. Všichni závodníci jsou povinni si ihned po doběhu vyčíst svůj SI čip!
Časový limit 120 minut 150 minut
Výdej map Mapy nebudou v cíli vybírány
Mapa
Survey by Olles
stav jaro 2006, autoři - Hejna, Borovička, Buriánek, Rejpal
Hradiště
měřítko mapy 1:10 000
interval vrstevnic = m
rozměr mapy A3, laserový tisk
mapa nebude vodovzdorně upravena
Rumpál
měřítko mapy 1:15 000
interval vrstevnic = m
rozměr mapy A4, laserový tisk
mapa nebude vodovzdorně upravena

Terén

Zvlněný, členitý terén v nadmořské výšce 430 - 720 m.n.m. Ve vrcholových partiích četné skalní útvary a četná kamenná pole. Smíšený les, porostově rozmanitý bez sezónního podrostu. V okolí centra závodu pozůstatky bývalého zámeckého parku.

Stavba tratí Lukáš Drobník Štěpán Skripnik
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB na rok 2007.
Jury složení bude vyvěšeno na shromaždišti
Protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
Hlavní rozhodčí Jaromír Buriánek R2
Ředitel závodu Petr Bašus
Vyhlášení vítězů Asi ve 14 hodin: žákovské kategorie + náhradní mistrovské kategorie Pražské oblasti na krátké trati + všechny mistrovské kategorie Středočeské oblasti na krátké trati. Asi ve 14 hodin: žákovské kategorie + mistrovské kategorie na klasické trati Pražské i Středočeské oblasti.
Ubytování Pořadatel zajišťuje ubytování přímo v areálu závodu ve vlastním spacím pytli = 50,-Kč/osoba/noc (nevytápěné místnosti s kobercem i bez).
Omezený počet!
Systém ražení SPORTident pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Půjčovné 20,- Kč/den. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný. Závodníci neregistrovaní u ČSOB složí pro případ ztráty čipu zálohu 700,- Kč, která jim bude po odevzdání čipu vrácena.
Zakázané prostory Platí přísný zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě osázených pasek. V mapě bude značeno šrafovaně. Porušení tohoto zákazu bude trestáno diskvalifikací! V terénu se nacházejí některé nebezpečné srázy.
Občerstvení Občerstvení na shromaždišti pro vás připraví tradiční Bufet U Sparťanek
Při nedělním závodě občerstvení na trati, voda+štáva
WC a mytí V budově v prostoru shromaždiště
Dětský závod Pro nejmenší závodníky je připravený velmi krátký dětský závod přímo v areálu zámeckého parku. Informace u presentace.
www stránky závodu http://precek.cz/ob/scp/07pz

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček