OK Sparta Praha

SmartMaps Cup

POKYNY

  • závodu systému HSH Ranking (koeficient 1,00) v kat. DH21-L/K
  • 10. (9.)u závod žebříčků pražské a středočeské oblasti Smart Maps Cup (DH-12 až DH-21)
  • závodu veteránského žebříčku DH 35-L až 75
  • veřejného závodu pro kat. D-10, H-10 a liniového závodu D-10L, H-10L
  • liniového závodu pro děti v doprovodu rodičů HDR
  • veřejného závodu na náborové trati P

Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Pořadatel OK Sparta Praha (SCP)
Datum Neděle 30.5.2010
Centrum Černé Voděrady restaurace U kaštanu vedle Obecního úřadu
Shromaždiště Sál restaurace U kaštanu - jen omezená možnost ukrytí před nepřízní počasí (malý sál)
Klasifikace závodu závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu pražské oblasti
Parkování
Osobní auta Na komunikacích v obci podle pokynů pořadatelů a s ohledem na místní obyvatele.
Autobusy Závodníci vystoupí u autobusové zastávky MHD 100 m od centra. Autobus pak zaparkuje podle pokynů pořadatelů. Žádáme oddíly, které přijedou busem, aby nám dali vědět předem mailem: khel(zavináč)seznam.cz
Vzdálenosti
Centrum - start 2700 m POZOR! změna proti rozpisu! s převýšením 80m, modrobílé fáborky. Cesta na start vede kolem cíle.
Cíl - centrum 550 m
Kategorie
soutěžní kategorie dle rozpisu
D-10L, H-10L fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů
P3 příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky
T4, T6 tréninkové tratě orientačně náročnější (číslo znamená přibližnou délku v km).
Prezentace Okno budovy Obecního úřadu v době od 8:30 do 10:30 hod. Prezentuje se vždy celý oddíl. Vklady, které nebyly uhrazeny bezhotovostně, budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.
Dohlášky a změny Dohlášky do soutěžních kategorií jen omezeně podle technických možností a za zvýšené startovné.
startovné DH-10, DH-10L, HDR, P 40,-Kč
startovné T4, T6 70,-Kč
zvýšené startovné HD12, 14 a od HD65 70,-Kč
zvýšené startovné ostatní 130,-Kč
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 10,-Kč
Ostatní změny budou brány jako dohláška.
Protesty Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Popisy kontrol V centru závodu formou samoobsluhy.
Systém ražení SPORTident pro všechny kategorie. Zápůjčka 20,- Kč + vratná záloha 700 Kč pro u ČSOS neregistrované závodníky. Při selhání elektroniky použijte mechanické ražení do příslušných políček v SV rohu mapy. Povinné vyčítání čipů v centru závodu.
Mapa Pod Kobylou 09, 1 : 10 000, ekvidistance 5 m, ISOM 2000, stav květen 2008 + revize jaro 2009, rozměry 360 x 245 mm. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, laserový tisk. Odpovědný kartograf A. Hejna.
Zvláštní upozornění: V blízkosti kontrol 35 a 57 je čerstvá výsadba. Prostor bude v terénu ohraničen páskou - nevstupujte!
Pokyny pro linii Je postavena 1 linie - fáborkovaná trať- pro kategorie D-10L, H-10L - děti do 10 let - a HDR - pro děti s doprovodem rodičů. HDR mohou mít některé kontroly jiné než D-10L a H-10L, i když linie je stejná. Za každou chybějící kontrolu se k výslednému času příčítá 5 minut. Barva linie oranžová. Start v libovolném čase od 11:00 do 13:00 ze startovací jednotky dle pokynů startovního rozhodčího.
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB na rok 2010.
Start 00 = 11:00, vzdálenost 2700 m/80 m, modrobílé fáborky
V soutěžních kategoriích start intervalový podle nalosované startovní listiny.
V kategoriích D-10L, H-10L, HDR, P3, T4 a T6 start volný v době od 11:00 do 13:30 ze startovací jednotky dle pokynů startovního rozhodčího.
Cíl Časový limit 120 min.
Mapy nebudou v cíli odebírány, apelujeme na závodníky, aby závodili poctivě v rámci fair play, viz. bod 6.1 Pravidel OB.
Výsledky Budou vyvěšovány průběžně v centru závodu, dále na http://precek.cz/ob/scp/10zl. Ve 14:30 hodin budou vyhlášeny výsledky žákovských kategorií s předáním drobných cen od sponzora žebříčku.
Jury Bude sestavena před zahájením závodu. Její složení bude vyvěšeno v centru.
První pomoc Drobná poranění v cíli, jinak nemocnice v Říčanech a v Praze.
WC a mytí WC v restauraci a 2 buňky Toi-Toi poblíž cíle. Další WC již cestou na start nebude, proto použijte tyto buňky. Cesta na start vede chráněným územím - Národní přírodní rezervací Voděradské bučiny, zákaz pohybu mimo cesty. Mytí omezeně - pouze rybník bez použití saponátů a mýdla.
Školka Bude zajištěna - v blízkosti cíle.
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu v cíli závodu - voda se šťávou. Další občerstvení a jídlo v restauraci - guláš aj.
Pořadatelé
ředitel závodu Jaromír Buriánek
hlavní rozhodčí Miloš Novák, R2
stavba tratí Iva Košárková

ing Zdeněk Přeček <240316.2249>