Hrob u Sázavy II

NOVINKY ROZPIS PŘIHLÁŠKY POKYNY VÝSLEDKY 

POKYNY

Prezentace
Na shromaždišti (zastávka ČD Prosečnice) asi od 9:30 do 10:15.
Start
Hromadný po skončení prezentace asi v 10:30, případně při větším počtu přihlášených ve vlnách. Vzdálenost ze shromaždiště asi 200m
Definitivní parametry tratí
A: 14970m, 480m, 14k
B: 8460m, 220m, 7k
C: 5490m, 190m, 5k
Vzhledem ke sněhové situaci v prostoru závodu je povoleno absolvovat trať na běžkách.
Počítejte však s tím, že ne všude bude terén na lyžích sjízdný!
Kontroly a ražení
Popisy kontrol jsou na mapě.
Na kontrolách jsou kleště na provázku a červenobílé fáborky. Kód kontroly je nalepen na kleštích a je to trojmístné číslo.
Mapa
"Žluťavka" Hornopožárské polesí, měřítko 1:25000, ekvidistance 4m, stav 1969. Barevná xerokopie formátu A4 bude v euroobalu.
Vrstevnice sedí, ale pozor na ekvidistanci 4m.
Větší kameny, skupiny kamenů a kamenná pole jsou značeny obvyklým způsobem, ale skalní srázky jsou většinou vykresleny pouze vrstevnicemi.
Klasifikace porostů (hustníky se značily hustým černým rastrem) je pasé, ale občas je ještě zřetelné rozhraní ve vysokém lese.
Docela dobře sedí vodoteče a prameny.
Cesty, pěšiny a průseky v mapě jsou i v terénu, obráceně tomu tak být nemusí, nejhorší je nová asfaltka v severní a západní části mapy, nenechte se zmást!
V jihovýchodní části je v mapě vyznačen vojenský prostor (VOJ), ten je dnes již zrušen, v lese po něm ale zbyly cedule na stromech.
Zakázané prostory
Je zakázáno vstupovat (s výjimkou značených turistických cest) do prostoru přírodních rezervací "Vlčí rokle" a "Grybla", které jsou na mapě vyznačeny červeným svislým šrafováním a v terénu dvěma červenými vodorovnými pruhy na stromech.
Ve vlastním zájmu nevstupujte na železniční trať a do prostoru kamenolomů (v mapě označeno LOM, v terénu zábranami) hlavně v blízkosti kontroly č. 2 na trati A.
Závodní tratě jsou vedeny tak, aby se postupy zakázaným prostorům vyhnuly.
Cíl
Na shromaždišti. Postup od poslední kontroly bude značen fáborkami.
Parkování
Před samoobsluhou u zastávky autobusů nebo ve dvoře sanatoria TBC.
Občerstvení
Na shromaždišti je hospůdka Na zastávce. Má mít otevřeno od 12 hodin, ale je možné, že nebude.
Paní majitelku totiž trápí nedostatek návštěvníků, minulou neděli prý měla jenom tři hosty a tak zavřela. Proto si raději vemte čaj nabo grog do termosky.

Valid HTML 4.01 Transitional Ověřit CSS!
vytvořeno pomocí editoru "vim" optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč

ing Zdeněk Přeček <131104.1014>