OK Sparta Praha

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha


ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA   VÝSLEDKY   PROTOKOL  

POKYNY pro závodníky

závodu systému HSH Ranking (koeficient 1,00) v kat. DH21-L/K
závodu žebříčků pražské a středočeské oblastí (DH-12 až DH-20)
závodu veteránského žebříčku DH 35-L až 75-L
veřejného závodu pro kat. D-10, H-10 a liniového závodu D-10L, H-10L
veřejného závodu na náborových tratích


Pořadatel OK SPARTA Praha (SCP)
Prezentace
a shromaždiště
Stará Huť (okr. Příbram), od 9.00 hod. do 10.30 hod. v tělocvičně místní ZŠ
Vzdálenosti
parkoviště - shromaždiště   200 m
shromaždiště - prezentace   0 m
shromaždiště - start   1700 m, modro-bílé fáborky
cíl - shromaždiště   1500 m, červeno-bílé fáborky
Start 00 = 11.00 hod.
Mapa Černé jedle 2006, měřítko 1:15 000, ekvidistance 5 m, stav léto 2006, mapa nebude vodovzdorně upravená, rozměry A4, laserový tisk.
Terén Rovinatý, s porostovými detaily, hustá síť komunikací, řada terénních detailů (kupky, prohlubně, jámy), v S části pozůstatky bývalé vojenské základny.
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21-L/K, 35-L/K, 45-L/K, 55-L, 65-L, 75-L
DH-10L - liniová trať
N3 - náborová trať
T6, T9 - tréninkové tratě

Nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému HSH Ranking.
Podkategorie H21-L a D21-L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení.
Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii 21-L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné.
Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOB, časový limit 150 min.
Odevzdávání map Mapy nebudou v cíli vybírány.
Linie Linie je značena bílými fáborky. Za chybějící nebo špatnou kontrolu se bude přidávat +5 min.
Systém ražení Systém SPORTident pro všechny kategorie. Pro případ selhání elektroniky jsou na stojanech i kleště a na mapě v levém dolním rohu tři okénka pro mechanické ražení.
Odečítání a vracení čipů Odečítání v místě prezentace. Zapůjčené čipy jsou závodníkům po odečtení údajů odebírány. Složenou zálohu obdrží zpět proti předložení vydaného potvrzení. Všichni závodníci, kteří prošli startem, jsou povinni vyčíst svůj SI čip.
Uzávěrka cíle 15:00 hod.
První pomoc V cíli, pouze drobná poranění.
WC Na shromaždišti v budově ZŠ. Cestou na start pouze provizorní v přírodě (bude značeno)
Mytí Na shromaždišti v budově ZŠ.
Občerstvení Na trati a v cíli voda + šťáva. Na shromaždišti sušenky + nealko. Pohostinství v obci.
Jury, protesty Bude sestavena do ukončení prezentace a její složení zveřejněno na shromaždišti. Protest se podává s vkladem 200 Kč v centru závodu hlavnímu rozhodčímu.
Parkování autobusy – na vyhrazeném parkovišti v obci dle pokynů pořadatele.
osobní auta – pouze na vyhrazeném parkovišti dle pokynů pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20,- Kč za automobil. Platí přísný zákaz parkování v obci. Neuposlechnutí tohoto zákazu je důvodem k diskvalifikaci!
Výsledky Budou průběžně vyvěšovány v prostoru prezentace.
Konečné výsledky i s mezičasy na http://precek.cz/ob/scp.
Vyhlášení výsledků 13:30 na shromaždišti pro DH: -10, -12, DH-10L - liniová trať
Zvláštní upozornění Některé kategorie (ti starší) při závodě překonávají potok, který protíná celou mapu a to hned několikrát. Voda v potoce není hlubší než 1m. Pozor na zbytky starých oplocení zejména v severní části mapy.
Pořadatelé
ředitel závodu   Petr Bašus
hlavní rozhodčí   Jan Mrázek
stavitel tratí   Marek Modrý

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček