OK Sparta Praha

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha


ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA   VÝSLEDKY   PROTOKOL  

ROZPIS

závodu systému HSH Ranking (koeficient 1,00) v kat. DH21-L/K
závodu žebříčků pražské a středočeské oblastí (DH-12 až DH-20)
závodu veteránského žebříčku DH 35-L až 75-L
veřejného závodu pro kat. D-10, H-10 a liniového závodu D-10L, H-10L
veřejného závodu na náborových tratích


Datum 15. října 2006 (neděle)
Místo Stará Huť, okr. Příbram
Pořadatel OK SPARTA Praha (SCP)
Klasifikace závodu
  • závod jednotlivců na klasické trati v soutěžních kategoriích dle SŘ pražské oblasti
  • veřejný a náborový závod
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21-L/K, 35-L/K, 45-L/K, 55-L, 65-L, 75-L
DH-10L - liniová trať
N3 - náborová trať
T6, T9 - tréninkové tratě

Nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému HSH Ranking.
Podkategorie H21-L a D21-L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení.
Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii 21-L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné.
Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOB. Bude použit elektronický systém ražení SPORTident (SI).
Pořadatelé
ředitel závodu   Petr Bašus
hlavní rozhodčí   Jan Mrázek
stavitel tratí   Marek Modrý
Přihlášky Do pondělí 9. října 2006 18:00:00 prostřednictvím přihláškového systému Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp),
vyjímečně e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz.
Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, registrační kód ČSOB, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci.
Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií.
Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply".
Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška 'zkratka oddílu'" a posílejte výhradně v povinném formátu ČSOB (v textu e-mailu nebo jako přílohu TXT). Přihlášky ve formátu DOC, RTF, XLS, apod. jsou nepřípustné a budou vráceny odesilateli k přepracování!
Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH-10, DH-10L a náborových tratí, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.
Vklady Budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl:
  základní zvýšený
DH-10, DH-10L, N3, T6, T9  30 Kč  30 Kč
DH-12 až DH-14  30 Kč  40 Kč
DH 21  50 Kč 100 Kč
DH-16 až DH 75-  50 Kč  80 Kč
Půjčovné čipu SI:  20 Kč*
*) platí pro členy registrované v ČSOB, u ostatních bude vybírána záloha 700 Kč
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 5 Kč dle možností pořadatele.
Prezentace Stará Huť (okr. Příbram), od 9.00 hod. do 10.30 hod. v tělocvičně místní ZŠ
Shromaždiště Areál ZŠ Stará Huť, kryté shromaždiště pro omezený počet účastníků v tělocvičně.
Start 00 = 11.00 hod.
Mapa Černé jedle 2006, měřítko 1:15 000, ekvidistance 5 m, stav léto 2006, mapa nebude vodovzdorně upravená, rozměry A4, laserový tisk.
Terén Rovinatý, s porostovými detaily, hustá síť komunikací, řada terénních detailů (kupky, prohlubně, jámy).
Parkování - Shromaždiště 200 m, červené fáborky
Shromaždiště - start 2000 m, modro-bílé fáborky
Cíl - shromaždiště 1500 m, červeno-bílé fáborky, později po stejné cestě jako na start
Doprava Vlakem ČD
Praha-hl 7.57, Vršovice 8.02, Braník 8.15, Stará Huť 9.39
Praha-hl. 9.03, Vršovice 9.08, Braník 9.19, Stará Huť 10.52
Parkování autobusy – na vyhrazeném parkovišti v obci dle pokynů pořadatele.
osobní auta – pouze na vyhrazeném parkovišti dle pokynů pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20,- Kč za automobil. Platí přísný zákaz parkování v obci. Neuposlechnutí tohoto zákazu je důvodem k diskvalifikaci!
Ubytování Zájemcům o ubytování ze soboty na neděli nabízejí pořadatelé omezený počet míst v tělocvičně. Cena: 50,- Kč za osobu a noc. Svůj zájem uveďte v přihlášce.
Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na adrese www.scp.dtg.cz/novinky
V Praze, dne 10. září 2006 Petr Bašus v.r. – ředitel závodu
Jan Mrázek v.r. – hlavní rozhodčí

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček