OK Sparta Praha

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha


AKTUALITY   ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA-SO   STARTOVKA-NE   VÝSLEDKY-SO   VÝSLEDKY-NE   PROTOKOL  
smartmaps

Pokyny pro závodníky

sobota 30.5. 2009 - krátká trať
neděle 31.5. 2009 - klasická trať,
která je přeborem pražské oblasti v kategoriích:
D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D21-L,
H-12, H-14, H-16, H-18, H-20 a H21-L.

Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt OK Sparta Praha
Datum 30. a 31. května 2009
Centrum závodu Zvánovice, sál sokolovny v budově restaurace v centru obce (u rybníka)
Shromaždiště Jen velmi omezené možnosti ukrytí před nepřízní počasí - malý sál. Je však prostor pro postavení oddílových stanů.
Klasifikace závodu
  • závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích (sobota)
  • závod jednotlivců na klasické trati v soutěžních kategoriích (neděle)
v obou případech dle Soutěžního řádu pražské oblasti
Parkování Parkování osobních aut na komunikacích v obci podle pokynů pořadatelů a s ohledem na místní obyvatele.
Parkování autobusů - závodníci vystoupí u autobusové zastávky MHD asi 200 m od centra. Autobus pak zaparkuje podle pokynů pořadatelů. Žádáme oddíly, které přijedou autobusem, aby nám daly vědět předem na mail: khel@seznam.cz
Vzdálenosti
centrum - start sobota 1400 m s převýšením 60m, modrobílé fáborky
centrum - start neděle 1700 m s převýšením 100m, modrobílé fáborky
po oba dny vede cesta na start kolem cíle
cíl - centrum 850m
Kategorie
soutěžní kategorie dle rozpisu
náborové kategorie DH-10, DH-10L, HDR, P
tréninkové kategorie T4, T5, T6, T9
Prezentace V centru závodu v době od 8:30 do 10:30 hod.(sobota), resp. od 8:00 do 9:30 hod. (neděle)
Prezentuje se vždy celý oddíl. Vklady, které nebyly uhrazeny bezhotovostně, budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl.
Dohlášky a změny
startovné DH-10, DH-10L, HDR, P 40,- Kč
startovné T4, T5, T6, T9 70,- Kč
zvýšené startovné DH-12, DH-14, DH65- a DH75- 70,- Kč
zvýšené startovné ostatní 130,- Kč
Změna závodníka v rámci oddílu a kategorie 10,- Kč
Ostatní změny jsou řešeny jako dohláška!
Protesty Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
Popisy kontrol V centru závodu formou samoobsluhy.
Systém ražení SPORTident pro všechny kategorie.
Zápůjčka 20,- Kč + vratná záloha 700 Kč pro u ČSOB neregistrované závodníky.
Při selhání elektroniky mechanické ražení do mapy.
Povinné vyčítání čipů v centru závodu.
Mapy
Sobota 30.5.
Holý vrch, 1:10 000, ekvidistance 5 m, ISOM 2000, stav květen 2008 + revize jaro 2009, rozměr A4.
Neděle 31.5.
Pod Kobylou 09, 1:10 000, ekvidistance 5 m, ISOM 2000, stav květen 2008 + revize jaro 2009, rozměry 360 x 245 mm.
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, laserový tisk. Odpovědný kartograf A. Hejna.
Pokyny pro linii Pro každý den je postavena jedna linie (fáborkovaná trať) pro kategorie D-10L a H-10L (děti do 10 let) a HDR (děti s doprovodem rodičů).
HDR může mít některé kontroly jiné než D-10L a H-10L, i když linie je stejná.
Za každou chybějící kontrolu se k výslednému času příčítá 5 minut. Barva linie oranžová.
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB na rok 2009.
Starty
Sobota 30.5.
intervalový, 00 = 11:00, vzdálenost 1400 m/60 m, modrobílé fáborky,
Neděle 31.5.
intervalový, 00 = 10:00, vzdálenost 1700 m/100 m, modrobílé fáborky,
Cíl Je po oba dny na stejném místě.
Časový limit pro všechny kategorie je v sobotu 120 minut a v neděli 180 minut.
Mapy nebudou v cíli odebírány. Apelujeme na závodníky, aby závodili poctivě a v duchu "fair play". (viz bod 6.1 Pravidel OB)
Výsledky Budou vyvěšovány průběžně v centru závodu, dále na http://www.precek.cz/ob/scp/09oz
V sobotu asi ve 14 hodin a v neděli ve 13 hodin proběhne vyhlášení vítězů kategorií HDR, DH-10L, DH-10, DH-12 a DH-14. V neděli navíc proběhne vyhlášení výsledků Přeboru pražské oblasti s předáním diplomů a přebornických medailí.
Jury Bude sestavena před zahájením závodu. Její složení bude vyvěšeno v centru.
První pomoc Drobná poranění v cíli, jinak nemocnice v Říčanech a v Praze.
WC a mytí 4 WC buňky Toi-Toi na shromaždišti. Neznečišťujte, prosím, les cestou na start!
Mytí omezeně - pouze rybník bez použití saponátů a mýdla.
Školka Školka nebude!!! Školku a hlídání dětí se nám bohužel nepodařilo zajistit.
Občerstvení
Sobota 30.5.
Pro všechny závodníky po doběhu v cíli závodu - voda se šťávou.
Neděle 31.5.
Pro vybrané kategorie jsou zřízeny dvě občerstvovací stanice na postupu mezi kontrolami. Symbol kelímku je zakreslen ve všech nedělních mapách.
Jednoduché občerstvení v hospodě.
Stavba tratí Sobota (KT): Jaromír Buriánek, R2
Neděle (klasika): Miloš Novák, R2
Hlavní rozhodčí Richard Khel, R3
Ředitel závodu Jaromír Buriánek

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček