OK Sparta Praha

Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha


AKTUALITY   ROZPIS   POKYNY   STARTOVKA-SO   STARTOVKA-NE   VÝSLEDKY-SO   VÝSLEDKY-NE   PROTOKOL  
smartmaps

Společný rozpis závodů

sobota 30.5. 2009 - krátká trať
neděle 31.5. 2009 - klasická trať

rozpis ke stažení: ve Wordu (doc 78kB)  PDF (pdf 328kB) 

Pořádající orgán Pražský svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt OK Sparta Praha
Datum Sobota 30. 5. 2009 - krátká trať Neděle 31. 5. 2009 - klasická trať
Centrum Zvánovice, hospoda a sál vedle rybníka v centru obce (směr Černé Voděrady)
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21-L/K, 35-L/K, 45-L/K, 55, 65, 75
DH-10L - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů
P - příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky
T4, T6 (sobota), T5, T9 (neděle) - tréninkové tratě orientačně náročnější (číslo znamená přibližnou délku v km).

Nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí soutěžním řádem systému  Ranking. Podkategorie H21-L a D21-L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé licence E, R a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii 21-L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné.

V nedělním Přeboru se nasazování závodníků v přeborových kategoriích řídí soutěžním řádem pražské oblasti. Do Přeboru Pražské oblasti se nehodnotí podkategorie D21-K a H21-K!

Přihlášky Do pondělí 18. května 2009 23:59:59 pomocí internetového přihláškového systému Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), vyjímečně e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz. Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH-10, DH-10L a náborových tratí, které budou přijímány i na místě bez zvýšení vkladu.
Seznamy přihlášených dle oddílů
dle kategorií
dle oddílů
dle kategorií
Vklady:
  řádný zvýšený
HD10,HD10L,HDR,P 40,-Kč 40,-Kč
T4, T5, T6, T9 70,-Kč 70,-Kč
HD12, 14 a od HD65 40,-Kč 70,-Kč
Ostatní 90,-Kč **) 130,-Kč
Půjčovné čipu SI 20,- Kč *)

*) platí pro členy registrované v ČSOB, u ostatních bude ještě vybírána vratná záloha 700 Kč.

**) platí pro členy registrované v ČSOB, ostatní 110 Kč.

Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 10 Kč podle možností pořadatele.

Vklady lze uhradit převodním příkazem na účet 189899792/0300, v.s. pro sobotu 88xxxx, pro neděli 89xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOB. Majitelem účtu je OK Sparta Praha. Příkaz musí být podán nejpozději do 26.5.2009. Pokud v aktuálním výpisu z účtu nebude uveden záznam o provedeném převodu, bude vklad považován za neuhrazený a bude vyžadovaná úhrada na místě. Prezentace uzná doklad potvrzující korektní odeslání částky na účet pořadatele.

Vklad při podání protestu 200 Kč.

Systém ražení SPORTident pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky. Není-li číslo SI uvedeno v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení.
Prezentace V centru od 8:30 do 10:30 V centru od 8:00 do 9:30
Start Intervalový, 00 = 11:00
vzdálenost z centra 1400m, modrobílé fáborky, cesta vede kolem cíle.
Intervalový, 00 = 10:00
vzdálenost z centra 1700m, modrobílé fáborky, cesta vede kolem cíle.
Cíl Vzdálenost z centra 850m.
Parkování Osobní auta: v obci na základě ohleduplnosti k místním občanům či na travnatých plochách podle pokynů pořadatele.
Autobusy: závodníci vystoupí na křižovatce asi 200 m od centra, autobus odjede parkovat na vyhrazené místo v obci dle pokynů pořadatele.
Terén Kopcovitý až mírně zvlněný, v SZ části rovinatý. Středně hustá síť komunikací. Většina prostoru s kameny a skupinami kamenů různé velikosti s hustníky různé průběžnosti až velmi dobře průběžný terén. Místy bažinky.
Mapa Pod Kobylou/Bučiny, ISOM2000, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav květen 2008, odp. kartograf A. Hejna.
Mapa nebude vodovzdorně upravená, větší než A4, laserový tisk.
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB na rok 2009.
Pořadatelé
  sobota neděle
Stavba tratí Jaromír Buriánek Miloš Novák
Hlavní rozhodčí Richard Khel, R3
Ředitel závodu Jaromír Buriánek, R2
Občerstvení Pro všechny závodníky po doběhu v centru závodu, v neděli pro některé kategorie i během závodu (voda / voda se šťávou). Možnost dalšího občerstvení v hospodě.
Doprava MHD: přímý bus 383
Praha-Háje 7:45 (so,ne) 9:45 (so)
Zvánovice 8:33 10:33

Je možné využít i kombinaci vlak+bus:
Praha Hl.n. 9:19
Stránčice 9:54
přestup na bus 495
Stránčice 10:03
Zvánovice 10:19

www stránky závodu http://precek.cz/ob/scp/09oz
Rozpis byl schválen soutěžní komisí PSOB dne 24. dubna 2009.

vytvořeno pomocí editoru 'vim' bez použití produktů Micro$oftu optimalizováno pro jakýkoli prohlížeč
ing Zdeněk Přeček